RADIOKONTROL BELERUAREN UROLAKO IGO-JETXIERA / SUBIDA-BAJADA DEL UROLA DE VELEROS DE RADIOCONTROL